Laksefiske sesongen 2024

Den største laksen i 2023 veide 10,8 kg og ble fanget av Andrew O’Connell den 02.06. Dagen før fikk O’Connell er laks på 9,3 kg, Vi håper på like gode fangster også i kommende sesong som starter 01.06. De fleste utleieperiodene er allerede reservert av tidligere gjester som år etter år ønsker å komme tilbake til Collett Lodge for å fiske i Moelven. Men vi har fortsatt noe ledig helt i starten av juni. Gjestene leier vanligvis fiske i en hel uke fra søndag til påfølgende lørdag, eller i en halv uke som går fra søndag til onsdag eller onsdag til lørdag. De første dagene i juni og helt på slutten av august har vi noe ledig – ta gjerne kontakt for nærmere informasjon enten via telefon 901 58144 eller pr epost til epsilon@collett.no for kontakt med Anne Cecilie